НүүрБидний тухай

“Монголын Ачаа Тээврийн Бирж” ХХК

Бидний тухай

“Монголын Ачаа Тээврийн Бирж” ХХК-ийг 2016 оны 05 дугаар сард “Монгол Тээвэр Нэгдэл” ХХК-ийн бүрэлдэхүүнд багтдаг 10 компани үүсгэн байгуулсан. Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа нь Монгол Улсад авто тээврийн биржийн нэгдсэн системийг бий болгож тээвэр, логистикийн үйлчилгээг олон улсын жишигт нийцсэн, чанар стандартын өндөр түвшинд хүргэхээр зорин ажиллаж байна.

Зорилго

Монгол Улсын хэмжээнд ачаа тээврийн нэгдсэн сүлжээг буй болгож, хэрэглэгч нарын хооронд үүссэн ачааг нарийн зохион байгуулалтад оруулж, хурдан шуурхай, найдвартай авто тээврийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

Алсын хараа: Тээвэр, логистикийн олон улсын туршлагыг нэвтрүүлсэн тэргүүлэгч компани болно.

Үнэт зүйлс

Хэрэглэгч: Хэрэглэгчдийн хооронд үүссэн ачааны бүрэн бүтэн байдлыг хангаж, тоо чанарыг алдагдуулахгүйгээр хугацаанд нь тээвэрлэн хүргэх үйлчилгээг үзүүлнэ.

Үүрэг хариуцлага: Бид ажилдаа чин сэтгэлээсээ хандаж, өндөр хариуцлагатай байна.

Үр дүн: Бид дэвшүүлсэн зорилгоо биелүүлж, үр дүнд хүрнэ.

Монголын ачаа тээврийн биржийн түүхэн товчоо

GLOBAX’s history has been characterised by far-reaching decisions and progressive thinking. It is a story of a dynamic, internationally oriented company with an unwavering appreciation of customer needs.

2016
Үүсгэн байгуулагдсан

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

2017
Гишүүн тээврийн компани 11-т хүрэв

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.

2018
500 машин нүүрс тээвэрлэлт хийж эхлэв.

Leverage agile frameworks to provide a robust synopsis for high level overviews. Iterative approaches to corporate strategy foster collaborative thinking to further the overall value proposition. Organically grow the holistic world view of disruptive innovation via workplace diversity and empowerment.